Lai iestātos LOKA:

Jebkura pilngadīga fiziska vai juridiska persona, kura vēlās aktīvi iesaistīties Optimist klases darbībā, var kļūt par asociācijas Biedru, iesniedzot LOKA valdei adresētu iesniegumu. Atbilstoši starptautiskajiem noteikumiem, visiem Optimist klases sportistiem ir jābūt nacionālās organizācijas dalībniekiem. Lai bērns kļūtu par mūsu asociācijas Jaunbiedru, iesniegumu LOKA valdei iesniedz bērna likumiskais pārstāvis (vecāks, aizbildnis, utml.).

BIEDRA IESNIEGUMS - Pilngadīgu fizisko personu vai juridisko personu Iesniegums   datorrakstā aizpildāmā formātā (vai drukājamā un rokrakstā aizpildāmā formātā šeit  )

JAUNBIEDRA IESNIEGUMS - Bērna likumiskā pārstāvja Iesniegums un Piekrišana personas datu apstrādei  datorrakstā aizpildāmā formātā. Drukājamā un rokrakstā aizpildāmā formātā iesniegums un piekrišana ir lejuplādējami šeit   .

Aizpildītos un parakstītos iesniegumus (ar elektronisko parakstu, skanētā vai fotokopijas veidā) lūdzam sūtīt elektroniski uz   iesniegumi[at]optimist.lv