LOKA

Biedrība „Latvijas Optimist klases asociācija” (LOKA, angliski - Latvian Optimist Class Association) ir jauno burātāju vecāku, treneru un jahtklubu 2017. gadā dibināta sabiedriskā organizācija, kura darbojas saskaņā ar Statūtiem, un kuras mērķis ir burāšanas Optimist klases attīstības veicināšana Latvijā, Klases darbības koordinēšana, sacensību organizēšana, burāšanas sporta klubu un Klases sportistu atbalsts. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, LOKA pilda šādus uzdevumus:
  • bērnu un jauniešu interešu atbalstīšana un iesaistīšana burāšanā Optimist klasē;
  • veicināt Klases burātāju dalību Latvijas un starptautiskajās sacensībās;
  • vietēja un starptautiska mēroga Klases sacensību organizēšana;
  • Klases un Biedrības interešu pārstāvība vietējās un starptautiskās burāšanas sporta organizācijās;
  • koordinēt un atbalstīt, tajā skaitā finansiāli, Klasi pārstāvošus sportistus, sporta organizācijas un trenerus;
  • atbalstīt Klases sportistu pāreju uz nākamajām burāšanas klasēm;
  • popularizēt un stiprināt burāšanas tradīcijas;
  • organizēt un veikt dažāda veida izglītojošus un izklaidējošus pasākumus;
  • veikt cita veida darbības Biedrības mērķu sasniegšanai
LOKA ir Latvijas Zēģelētāju savienības (LZS) un Starptautiskās Optimist laivu klases asociācijas (IODA) biedrs. LOKA mērķis un uzdevumi pilnībā atbilst LZS stratēģiskajam attīstības plānam Vīzija 2020, kura realizācija ir uzsākta 2018. gada 5. janvārī. Kā viena no centrālajām plāna prioritātēm ir jaunu burātāju piesaistīšana mūsu sporta veidam: Veicināt 20 000 cilvēku iesaistīšanos burāšanas aktivitātēs Latvijā līdz 2020. gada beigām, lai 20% no viņiem kļūtu par jauniem un aktīviem dalībniekiem.

LOKA Valde

Silards Kamergrauzis, valdes priekšsēdētāja - Jauniešu burāšanas klubs "Jūrmala"

Ēriks Kārlis Zvilna, valdes loceklis - Zvejniekciema Jauniešu ūdens sporta klubs

Ģirts Andrejevs, valdes loceklis - Jauniešu burāšanas klubs "Jūrmala"

Toms Fišers - Blumbergs, valdes loceklis - Biedrība "Jahtklubs Engure"

Gatis Graudums, valdes loceklis - Burāšanas akadēmija/ Klubs360

Nacionālās un starptautiskās organizācijas

ISAF logo

Starptautiskā Burāšanas federācija

Starptautiskā Optimist laivu klases asociācija

Igaunijas Burāšanas savienība

Lietuvas Burātāju savienība

OPTIMISTAM.LT

Lietuvas Optimist jahtu klases burātāju asociācija

 

logo

Polijas Optimist klases asociācija